Pengantar Admin :

Saya sangat mensyukuri sekarang bela diri Mossdef System sudah banyak membuka cabang terutama di yogyakarta, saya sangat mengenal Sang Master Mossdef system Abu haidar / Nugroho Agung Wibowo . Semasa saya dipondok Ihya As-Sunnah dahulu Abu haidar sudah melatih santri-santri pondok dengan ilmu bela diri praktis yang dahulu masih bernama Singa Tauhid lalu berganti mana menjadi beladiri Petarung Tauhid dan akhirnya bereinkarnasi dan terkenal di yogyakarta menjadi nama Mossdef System. Ketika saya berkonfrontasi dengan para dukun hingga ke pengadilan, Abu haidar dan para petarung yang dilatihnya sangat setia menemani dan mendampingi saya baik ketika di Pengadilan negeri dan pada saat konfrontasi langsung dengan para preman petarung setan/ Hizbusyaithan anak buah Syaiful M maghsri di yogyakarta.

Insya Allah Mossdef System bersih 100% dari segala hal berbau tenaga dalam, ilmu metafisika atau klenik yang berbau kesyirikan. Saya sangat merekomendasikan beladiri MOSSDEF SYSTEM ini untuk dipelajari umat muslimin dan muslimat sebab sudah sangat terbukti sebagai beladiri yang Praktis, fleksibel, aplikatif, mematikan dan tanpa aturan 🙂

Mengenal Mossdef System

Mossdef System atau Moslem Self-Defence System atau lebih dikenal dengan Moslem Street Fighting merupakan sebuah sistem pertahanan diri yang didirikan oleh Nugroho Agung Wibowo atau lebih dikenal dengan Agung Mossdef di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2008, yang mengajarkan sebuah sistem pertahanan diri untuk membekali kaum muslimin baik pria maupun wanita guna menghadapi segala kemungkinan ancaman baik berupa konfrontasi maupun tindak kejahatan di sekitar kita. Ide awal didirikannya Mossdef System berawal dari keinginan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin sebuah pertahanan diri, tanpa memandang usia, fisik, serta pengalaman dalam mempertahankan diri dari berbagai macam ancaman dan serangan yang menimpa setiap individu kaum muslimin.

Semenjak tahun 2002 silam Mossdef System melakukan pengembangan dan perbaikan sistem yang efektif, sederhana, simple, fleksibel dan mudah di duplikasi. Mossdef System memusatkan pada pelatihan-pelatihan teknik yang praktis yang telah teruji coba di kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan yang penuh dengan konfrontasi, kejahatan dan kekerasan.
Mossdef System merupakan sebuah sistem pertahanan diri yang sangat mudah untuk di pelajari oleh semua orang karena di dalam Mossdef System tidak ada aturan dalam pertarungan untuk mempertahankan diri.

Kebanyakan teknik-teknik yang dikembangkan di dalam Mossdef System merupakan suatu bentuk pertarungan yang berorientasi pada menyerang dan mempertahankan diri dengan mengkombinasikan teknik yang dipinjam dari teknik-teknik beladiri lainnya seperti Krav Maga, Systema SpatzNas, Soko Combat System, Sambo, Tapak Suci, Jujutsu, Ninjitsu, Aikido, Tinju, Karate, Judo dan Thai Boxing. Tetapi yang diutamakan dalam Mossdef System adalah kesederhanaan dalam menyerang namun membentuk sebuah pertarungan yang sangat efektif.

Mossdef System telah dikembangkan dari setiap pengalaman dalam berbagai konfrontasi-konfrontasi dan tindak kejahatan yang memang di rancang untuk tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berlatih sistem pertahanan diri bagi setiap personil Mossdef System. Oleh karena itu, Mossdef System di ciptakan dengan arti penting yang sangat besar untuk mengajak para personil Mossdef System agar terampil dalam mempelajari ilmu pertahanan diri dengan waktu yang relatif singkat bila dibandingkan dengan beladiri yang lainnya yaitu hanya membutuhkan jangka waktu yang sangat pendek.

Para personil Mossdef System akan belajar teknik tendangan dan teknik pukulan yang menekankan pada kecepatan dalam menyerang ke daerah vital bagi lawan seperti kemaluan, tenggorokan dan masih banyak lagi. Tendangan rendah sangat diperlukan. Para personil Mossdef System belajar bagaimana cara mempertahankan diri dari berbagai serangan orang lain baik serangan bersenjata maupun tanpa senjata. Dan para personil Mossdef System juga belajar bagaimana cara menguasai dasar beladiri senjata seperti pisau, pedang, samurai, toya, tongkat pendek dan yang lainnya.

Personil Mossdef System juga belajar bagaimana cara mempertahanakan diri dari berbagai macam bentuk serangan orang lain seperti tendangan, pukulan, cekikan, rangkulan, pegangan, pelukan dan serangan sewaktu lawan di atas tubuh kita. Teknik merebut pisau, tongkat pendek, pedang, samurai dan senjata api akan dijadikan teknik dasar Mossdef System, guna menambah pengetahuan bagi para personil Mossdef System dalam bereaksi terhadap suatu serangan dan ancaman dari orang lain.

Sedangkan untuk belajar teknik Mossdef System dimulai dari dasar, para personil Mossdef System diwajibkan untuk mengikuti program latihan cepat dalam teknik serang menyerang dan teknik bertahan secara penuh dari ancaman serangan orang lain, guna melindungi daerah vital kita dari serangan orang lain. Pelatihan seperti ini menggunakan pengujian teknik dan memperkenalkan para personil Mossdef System pada suatu contoh kecil apakah situasi serangan orang lain yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita kira.

Sebab Mossdef System merupakan sebuah sistem yang telah teruji dalam mempertahankan keselamatan pribadi yang dikeluarkan melalui teknik melindungi diri dari penyerang yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata. Mossdef System ingin menjadi sebuah sistem pertahanan diri yang betul-betul dipertimbangkan di zaman modern seperti sekarang ini, seperti juga pada pertarungan jalanan.

Mossdef System dirancang untuk melawan terhadap perampok, penyerang-penyerang di jalanan serta pelecehan-pelecehan seksual bagi kaum wanita muslimah dan berbagai tindakan kejahatan yang sejenisnya. Penekannya adalah pada penggunaan teknik Mossdef System yang sesuai dengan apa yang diperlukan pada setiap situasi.

Mossdef System pada saat ini memusatkan pada kenyataan atas teknik perlindungan diri dari peristiwa-peristiwa yang ada pada lingkungan yang sedang berkonfrontasi dan penuh dengan potensi kekerasan serta tindak kejahatan

Penjelasan lengkap kunjungi

http://www.mossdefcommunity.blogspot.com/