Abu Abdillah An Nabaji Rahimahullah berkata:

“Ada lima karakter yang dengannya akan sempurna suatu amalan:

  1. Keimanan yang disertai pengetahuan yang benar tentang Allah Subhanahu Wata’ala
  2. Mengenal al-Haq
  3. Mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Subhanahu Wata’ala
  4. Beramal sesuai sunnah Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam dan
  5. Makan dari makanan yang halal
Apabila salah satu dari kelima karakter ini hilang maka tidak terangkat amalan-amalannya. Jika engkau mengenal Allah Subhanahu Wata’ala namun tidak mengetahui al-Haq, maka tidak ada manfaatnya. Dan andaikata engkau mengetahui al-Haq namun tidak mengenal Allah Subhanahu Wata’ala, juga tidak bermanfaat. Dan jika engkau mengenal Allah Subhanahu Wata’ala, mengenal al-Haq namun tidak ikhlas dalam amalan-amalanmu, maka tidak ada gunanya. Atau, engkau mengenal Allah Subhanahu Wata’ala, mengetahui al-Haq, ikhlas dalam amalan-amalanmu, namun tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam maka tidak ada faedahnya. Dan andaikata keempat perkara tersebut terpenuhi, namun engkau tidak mengkonsumsi makanan yang halal, maka tidak ada manfaatnya.”
(Jami’ul Ulum wal Hikam, hal 275-258)
Sumber: Majalah Asy Syariah 
Vol III/No 35/1428 H/2007 M halaman 1