Diriwayatkan dari Thalaq bin Habib, katanya, seorang laki-laki menemui Abu Ad-Darda’ dan berkata, “Wahai Abu Ad-Darda’, rumah-mu terbakar.”

“Rumahku tidak akan terbakar, karena Allah tidak akan melakukan itu disebabkan bacaan doa yang kudengar dari Rasulullah saw. Barang-siapa yang membacanya di awal siang, dia tidak akan ditimpa musibah sampai sore, dan barangsiapa membacanya di akhir slang, maka dia tidak akan tertimpa musibah hingga pagi. Doa itu adalah:

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Kepada-Mu aku bertawakal, dan Engkau Tuhan Pemilik ‘Arasy yang agung. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali di sisi Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar. Aku tahu bah-wasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, dan dari kejahatan segala makhluk yang berada dalam kekuasaan-Mu. Sesungguhnya Tuhanku selalu menunjukkan ke jalan yang lurus.”